Welcome

Welcome

Welcome

Welcome

Welcome

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x ฿0 {{ item.unit_point }} คะแนน
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

รายละเอียดการรับประกันสินค้าเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้า

กรุณาถ่ายวีดีโอตอนแกะสินค้าไว้ด้วย เพื่อใช้อ้างอิงกรณีส่งเครมสินค้า
✔ ร้านจะรับประกันสินค้าที่มีวอยด์รับประกันจากทางร้านเท่านั้น
✔ สติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ห้ามมีรอยขาด รอยลอก รอยแกะ หรือชำรุดเสียหาย
สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที อันเนื่องจากปัญาหาที่เกิดจากการผลิต หรือเกิดความผิดพลาดของทางร้านเอง เช่น ส่งสินค้าผิดแบบ ผิดรุ่น ผิดสี

1. กรุณาตรวจสอบสินค้าและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน หลังจากได้รับสินค้า และหากพบว่าสินค้าเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรืออุปกรณ์บางส่วนไม่ครบ 
ให้ลูกค้าแจ้งทางร้านภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับสินค้า  หากเกินกำหนดทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

2. การเปลียนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน แรก สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ครบถ้วนในสภาพใหม่และสมบูรณ์ กล่องสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มากลับกล่องต้องอยู่ครบถ้วน

3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้บริการในกรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพ ชำรุด / แตก / หัก / บุบ / ไหม้ / ร้าว มีรอยขูดขีด / ตกน้ำ / วัสดุมีร่องรอยเปียกชื้น / ชิ้นส่วนหลุดหัก ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4. การเคลมสินค้าแบบด่วนภายใน 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งทั้งไปและกลับ

5. ไม่รับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือกดซื้อสินค้าผิด หรือการซื้อที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า 

6. การเคลมสินค้าในกรณีส่งผ่านทางขนส่งต่างๆ ทางร้านจะส่งสินค้าให้ลูกค้าหลังจากได้รับสินค้าที่ส่งกลับมาและตรวจเช็คแล้วว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

7. หากลูกค้าไม่สะดวกในการส่งสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านให้ทราบก่อนล่วงหน้า หากเกินวันและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ของตัดสิทธิ์ในการรับประกันของทางลูกค้า

8. หลังจาก 7 วัน ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ตามเงื่อนไขรับประกันสินค้าของแต่ละแบรนด์ที่กำหนดไว้ ( กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน ) ซึ่งจะยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า ลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งเองทั้งไปและกลับ

9. กรณีมีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ บริษัทฯจะรับประกันสินค้าชิ้นต่อไปตามระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าในครั้งแรก

    หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


[ เงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกันสินค้าแต่ละแบรนด์ ]

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TOLIFO

- รับประกันซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงและอะไหร่ในระยะเวลา 1  ปี
- อุปกรณ์เสริม สาย AC และ อแด็ปเตอร์ รับประกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
- รับประกันสินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก 
- รับประกันสินค้าเฉพาะไฟ LED เท่านั้น
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

===============================
 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า BOYA

- รับประกันสินค้า 1 ปี เปลี่ยนหรือซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงค่าอะไหล่
- กรณีลงทะเบียนประกันสินค้าเพิ่มตามเงื่อนไข จะรับประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี เปลี่ยนหรือซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงค่าอะไหล่
- อุปกรณ์เสริมสายต่อไมโครโฟนที่มีมากับกล่องสินค้าจะรับประกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ACASIS

- รับประกันสินค้า 90 วัน เปลี่ยนหรือซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงและอะไหล่
- อุปกรณ์เสริมสายต่อต่างๆ ที่มีมากับกล่องสินค้าจะรับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้าที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติเท่านั้น การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงอุปกรณ์หรือโปรแกรมต่างๆ ที่นำมาใช้รวมกับตัวสินค้า เช่น รุ่นของกล้อง สมาร์ทโฟน หรือสเปคของคอมพิวเตอร์

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ULANZI

- รับประกันสินค้า 90 วัน เปลี่ยนหรือซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงและอะไหล่
- อุปกรณ์เสริมสายต่อต่างๆ ที่มีมากับกล่องสินค้าจะรับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันสินค้าที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า PULUZ

- รับประกันสินค้า 90 วัน เปลี่ยนหรือซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงและอะไหล่
- อุปกรณ์เสริมสายต่อต่างๆ ที่มีมากับกล่องสินค้าจะรับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันสินค้าที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า QZSD

- รับประกันสินค้า 1 ปี แบบซ่อมคืนสินค้า
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
- กรณีสินค้าที่อยู่ในสภาพ ชำรุด / แตก / หัก / บุบ / ไหม้ / ร้าว มีรอยขูดขีด /
ตกน้ำ / วัสดุมีร่องรอยเปียกชื้น / ชิ้นส่วนหลุดหัก ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า LINCO

- รับประกันสินค้า 1 ปี แบบซ่อมคืนสินค้า
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
- กรณีสินค้าที่อยู่ในสภาพ ชำรุด / แตก / หัก / บุบ / ไหม้ / ร้าว มีรอยขูดขีด /
ตกน้ำ / วัสดุมีร่องรอยเปียกชื้น / ชิ้นส่วนหลุดหัก ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า KINGJOY

- รับประกันสินค้า 1 ปี แบบซ่อมคืนสินค้า
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
- กรณีสินค้าที่อยู่ในสภาพ ชำรุด / แตก / หัก / บุบ / ไหม้ / ร้าว มีรอยขูดขีด /
ตกน้ำ / วัสดุมีร่องรอยเปียกชื้น / ชิ้นส่วนหลุดหัก ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า OEM

- รับประกันสินค้า 90 วัน เปลี่ยนหรือซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงและอะไหล่
- อุปกรณ์เสริมสายต่อต่างๆ ที่มีมากับกล่องสินค้าจะรับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
- สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก
- รับประกันสินค้าที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น ไฟ Softbox,ไฟ LED, ไมโครโฟน
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

============================

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Clearance Sale

- รับประกันสินค้า 7 วัน เปลี่ยนหรือซ่อมคืนสินค้าแบบฟรีค่าแรงและอะไหล่
- อุปกรณ์เสริมสายต่อต่างๆ ที่มีมากับกล่องสินค้าจะรับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
- รับประกันสินค้าที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น ไฟ Softbox,ไฟ LED, ไมโครโฟน
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้า ที่มีปัญหาจากการใช้งานปกติหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น