{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Welcome

Welcome

Welcome

Welcome

Welcome

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x ฿0 {{ item.unit_point }} คะแนน
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

กรุณาถ่ายวีดีโอตอนแกะสินค้าไว้ด้วย เพื่อใช้อ้างอิงกรณีส่งเครมสินค้า
✔ ร้านจะรับประกันสินค้าที่มีวอยด์รับประกันจากทางร้านเท่านั้น โดยสติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ห้ามมีรอย ฉีก ขาด ลอก หรือชำรุดเสียหาย
สินค้ามีปัญหาภายในระยะเวลา 7 วันแรก ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที อันเนื่องจากปัญาหาที่เกิดจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน เช่น ส่งสินค้าผิดแบบ ผิดรุ่น ผิดสี

*** กรุณาตรวจสอบสินค้าและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน หลังจากได้รับสินค้า และหากพบว่าสินค้าเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรืออุปกรณ์บางส่วนไม่ครบ 
ให้ลูกค้าแจ้งทางร้านภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับสินค้า  เพื่อที่ทางร้านจะรีบแก้ไขให้โดยด่วน 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และการเคลมสินค้า

1. การเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วันแรก 
*** กรณีส่งเปลี่ยนสินค้าใหม่ทั้งชุด ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าพร้อมกล่องสินค้าในสภาพสมบูรณ์เหมือนใหม่ และต้องส่งคืนพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มากลับกล่องอย่างครบถ้วน
*** กรณีเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้า สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนใหม่ 

2. รับประกันสินค้าแบบฟรีค่าแรงค่าอะไหร่ จากปัญหาที่เกิดจากการใช้งานปกติ หรือความผิดพลาดในขบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น 

3. สินค้าที่อยู่ในสภาพชำรุดเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ชิ้นส่วนหลุดหักแตกหักร้าว มีรอยไหม้ หรือวัสดุแผงวงจรมีร่องรอยการเปียกชื้น จะอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

4. การเคลมสินค้าแบบด่วนภายใน 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งทั้งไปและกลับ

5. ไม่รับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือกดซื้อสินค้าผิด หรือการซื้อที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า 

6. การเคลมสินค้าในกรณีส่งผ่านทางขนส่งต่างๆ ทางร้านจะส่งสินค้าให้ลูกค้าหลังจากได้รับสินค้าที่ส่งกลับมาและตรวจเช็คแล้วว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

7. หากลูกค้าไม่สะดวกในการส่งสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านให้ทราบก่อนล่วงหน้า หากเกินวันและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ของตัดสิทธิ์ในการรับประกันของทางลูกค้า

8. หลังจาก 7 วัน ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ตามเงื่อนไขรับประกันสินค้าของแต่ละแบรนด์ที่กำหนดไว้ ( กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน ) ซึ่งจะยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้าทั้งส่งไปและส่งกลับ

9. กรณีมีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ บริษัทฯจะรับประกันสินค้าชิ้นต่อไปตามระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าในครั้งแรก
[ ระยะเวลาการรับประกันสินค้าแต่ละแบรนด์ ]

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TOLIFO
- รับประกันสินค้า 3 เดือน - 1 ปี ( เฉพาะไฟ LED )
- อุปกรณ์ AC อแด็ปเตอร์ รับประกัน 3 เดือน
- อุปกรณ์เสริม สายชาร์จไฟ รับประกัน 7 วัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า BOYA
- สินค้าไมโครโฟนรับประกันสินค้า 3 เดือน
- อุปกรณ์เสริมสายต่อไมโครโฟน สายชาร์จ แบตเตอรี่ รับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ACASIS
- รับประกันสินค้า 3 เดือน
- อุปกรณ์เสริมสายชาร์จ สายต่อพ่วงต่างๆ รับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ULANZI
- รับประกันสินค้า 3 เดือน
- อุปกรณ์เสริมสายชาร์จ แบตเตอรี่ และต่อพ่วงต่างๆ รับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
- การรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะรับประกันสินค้าที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่ต้องมีการชาร์จไฟเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า PULUZ
- รับประกันสินค้า 3 เดือน
- อุปกรณ์เสริมสายต่อไมโครโฟน สายชาร์จ แบตเตอรี่ รับประกันเป็นระยะเวลา 7 วัน
- การรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะรับประกันสินค้าที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่ต้องมีการชาร์จไฟเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า QZSD
- รับประกันสินค้า 3 เดือน
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้าที่มีปัญหาความผิดพลาดจากการผลิตจากโรงงาน หรือสินค้าค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุบไว้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า LINCO
- รับประกันสินค้า 3 เดือน
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้าที่มีปัญหาความผิดพลาดจากการผลิตจากโรงงาน หรือสินค้าค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุบไว้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า KINGJOY / GADGETVERSE
- รับประกันสินค้า 3 เดือน
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้าที่มีปัญหาความผิดพลาดจากการผลิตจากโรงงาน หรือสินค้าค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุบไว้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Clearance Sale
- รับประกันสินค้า 7 วัน
- รับประกันเฉพาะตัวสินค้าที่มีปัญหาความผิดพลาดจากการผลิตจากโรงงาน หรือสินค้าค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุบไว้


หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า