หลายคนเวลาซื้อหลอดไฟมาใช้งาน ก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมคะ ว่าค่าความสว่างเนี่ยวัดจากอะไร
บางยี่ห้อบอกเป็นค่าแรงเทียน บางยี่ห้อบอกเป็นค่าลักซ์ บางยี่ห้อบอกเป็นค่าลูเมน
แล้วที่นี้เราจะรู้ได้อย่า
งไรนะ ว่าหลอดไฟประเภทไหนสว่างกว่ากัน วัดกันจากค่าตรงไหน ถึงจะบ่งบอกถึงความสว่าง
คำตอบก็มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้

1. แคนเดลา (Candela, cd)
    เป็นหน่วยที่ใช้วัดความเข้มข
องการส่องสว่าง (luminous intensity) ที่ส่องไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แรงเทียน (Candle Power)

2. ลูเมน (Lumen, lm)
    คือหน่วยที่ใช้ในการวัดกำลั
งความสว่าง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฟลักซ์ส่องสว่าง (luminous Flux) เป็นค่าที่ใช้วัดความสามารถของอุปกรณ์ที่ส่องสว่าง ส่วนใหญ่จะใช้กับหลอดไฟชนิดต่างๆ ซึ่งหลอดไฟแต่ละหลอดนั้นจะมีความสว่างมากหรือน้อยก็สามารถดูได้จากค่านี้เป็นหลัก

3. ลักซ์ (Lux, lx)
    เป็นหน่วยที่ใช้วัดความสว่าง
 (I luminance) ต่อพื้นที่ หรือคิดเป็น ลูเมน/ตารางเมตร โดยปกติแล้ว ความสว่างตามสถานที่ต่างๆ นั้นจะได้มาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกัน เช่น จากหลอดไฟ ดวงอาทิตย์ หรือแสงจากห้องข้างเคียง เป็นต้น ในทางปฏิบัติ ก็จะมีการกำหนดค่าความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่นั้น ๆ

ทีนี้คุณเราก็ได้รู้แล้วนะคะ ว่าเวลาเลือกซื้อหลอดไฟต่างๆ มาใช้งาน เราจะดูค่าความสว่างได้จากตรงไหน