สำหรับการจัดแสงมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่การจัดแสงแบบหลัก ๆ ที่นิยมใช้กันก็จะเป็นแบบ Three – Point Lighting เพราะสามารถทำได้ง่าย
โดยหลักของการจัดไฟรูปแบบนี้จะใช้ไฟจำนวน 3 ตัว ซึ่งไฟแต่ละตำแหน่ง
ก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป

 

1. Key Light
เป็นแสงสว่างตัวหลัก ตัวไฟจะส่องไปที่วัตถุ หรือแบบที่เราจะทำการถ่าย โดยตัวไฟจะจัดเอียงจากวัตถุ
ประมาณ 10-40 องศา จะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้

 

2. Fill Light
เป็นแส่งที่ช่วยลบเงาจากตัวตั้งในฝั่งตรงข้ามกับตัว Key LightI โดยตัวแสง Fill Light จะมีความแรงของ
แสงน้อยกว่า Key LightI

 

3. Rim Light
ตำแหน่งของไฟตัวนี้จะวางอยู่ข้างหลังวัตถุทางด้านข้าง โดยอยู่สูงกว่าวัตถุและส่องทำมุมประมาณ 45 องศา ซึ่งจะเป็นแสงที่ช่วยให้ภาพมีมิติมากขึ้น ไม่ให้ตัวแบบดูกลืนกับตัวฉากหลัง